Ηλίας Γάτος, M.D.
Χειρουργός, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής emBIO

Ενδοσαλπιγγική Έγχυση Γαμετών (GIFT/ZIFT)

GIFT (gamete intrafallopian transfer)

Τι είναι

Ενδοσαλπιγγική έγχυση γαμετών (ωαρίων- σπερματοζωαρίων)

Η διαδικασία με μια ματιά

Μετά την ωοληψία, με την ίδια νάρκωση, πραγματοποιείται με ειδικούς καθετήρες λαπαροσκοπική ενδοσαλπιγγική τοποθέτηση 3-4 ωαρίων και μικρού όγκου ενεργοποιημένου σπέρματος (ενδοσωματική γονιμοποίηση), στη σάλπιγγα ή στις σάλπιγγες.


ZIFT (zygote intrafallopian transfer)

Τι είναι

Ενδοσαλπιγγική έγχυση ζυγωτών (αρχόμενα έμβρυα)


Η διαδικασία με μια ματιά

Μια μέρα μετά την ωοληψία πραγματοποιείται λαπαροσκοπική ενδοσαλπιγγική τοποθέτηση των αρχομένων εμβρύων, που έχουν γονιμοποιηθεί εξωσωματικά, στο εργαστήριο την προηγούμενη ημέρα.

Οι δύο μέθοδοι απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο και ολική νάρκωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για γυναίκες η ύπαρξη υγιών σαλπίγγων με φυσιολογική λειτουργία και για τους άνδρες φυσιολογικές παράμετροι σπέρματος

small_c_popup.png

Let's have a chat

Learn more about IVF.

small_c_popup.png

Ρωτήστε μας...

Μάθετε για την Εξωσωματική