Ηλίας Γάτος, M.D.
Χειρουργός, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής emBIO

Καλλιέργεια βλαστοκυττάρων

Τελευταία η ανάπτυξη ιδανικότερων καλλιεργητικών μέσων κατέστησε δυνατό να γίνεται η εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης.. Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο εξελικτικό στάδιο του προεμφυτευμένου εμβρύου, πριν την εμφύτευση του στο ενδομήτριο και τη δημιουργία της κύησης.

Πότε εφαρμόζεται
Αυτή η μέθοδος αφορά ζευγάρια που καταλήγουν να έχουν πολλά έμβρυα διαθέσιμα για εμβρυομεταφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει εμβρυομεταφορά λίγων βλαστοκύστεων (εμβρύων), ενός ή δύο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πολύδυμες κυήσεις, χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας.

Η διαδικασία με μια ματιά
Πιο συγκεκριμένα, βλαστοκύστη είναι το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο φθάνει το έμβρυο 5- 6 ημέρες μετά την ωοληψία. Στο στάδιο αυτό, το έμβρυο αποτελείται από 60- 120 κύτταρα (βλαστοκύστη αρχόμενη ή ολοκληρωμένη), που χωρίζονται στην έξω κυτταρική μάζα, από την οποία σχηματίζεται ο πλακούντας και η έσω κυτταρική μάζα, από την οποία σχηματίζεται το κυρίως έμβρυο.

Κατά την κλασική IVF και μικρογονιμοποίηση, τα έμβρυα μεταφέρονται στην ενδομητρική κοιλότητα 2- 3 μέρες μετά την ωοληψία.

Το πλεονέκτημα της εμβρυομεταφοράς στο στάδιο της βλαστοκύστης δηλαδή 5 – 6 ημέρες μετά την ωοληψία, είναι ότι επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης ποιότητας εμβρύων (των πλέον υγιών, μορφολογικά ακέραιων και περισσότερο αναπτυγμένων εξελικτικά εμβρύων), αφού μόνο τα υγιή γενετικά και δυνητικά ικανά προς εμφύτευση έμβρυα θα φτάσουν σε αυτό το στάδιο (30-40%). Επίσης, η εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης μιμείται περισσότερο τη φυσική αναπαραγωγική διαδικασία και προσφέρει καλύτερο συγχρονισμό εμβρύων-ενδομήτριου.

Το μειονέκτημα είναι ότι είναι δυνατό να μην επιβιώσει κανένα έμβρυο στο στάδιο αυτό – δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των εμβρύων (30-40%) φτάνουν το στάδιο της βλαστοκύστης- και έτσι να μην πραγματοποιηθεί εμβρυομεταφορά.

Ποσοστά επιτυχίας
Προς το παρόν η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα.

small_c_popup.png

Let's have a chat

Learn more about IVF.

small_c_popup.png

Ρωτήστε μας...

Μάθετε για την Εξωσωματική