Ηλίας Γάτος, M.D.
Χειρουργός, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής emBIO

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ eliasgatos.gr

1. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου καθώς και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος ιστότοπου, καθώς σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εάν ανήλικοι επισκέπτονται οικειοθελώς ιστότοπους ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω των σελίδων αυτού του ιστότοπου, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς για αυτούς, οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν ευθύνονται.

3. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.

4. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη πιστοποιημένους επισκέπτες.

5. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να σας παραπέμπει μέσω “δεσμών”, υπερσυνδέσμων προς άλλους ιστότοπους, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του ιστότοπου, όπως ενδεικτική ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τυχόν δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους.

6. Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (ενδεικτικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά, φωτογραφίες, κείμενα και όλα τα αρχεία γενικά), αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Αυτό το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συμφωνούν ότι θα κάνουν νόμιμη και κατάλληλη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας που αφορά τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες συμφωνούν ρητά και όχι περιοριστικά ότι δεν θα κάνουν χρήση αυτής της ιστοσελίδας για:

α) Να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο.

β) Για να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που: θ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία)· ii) προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό), iii) αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη και την επιχειρηματική δεοντολογία· iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων.

γ) Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, να βλάψει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσει οποιονδήποτε επισκέπτη να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμψει την επαλήθευση της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Η εγκατάσταση και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και κάθε άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και η εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του παραλήπτη.

ε) Εγκαταστήστε, προωθήστε ή/και διαθέστε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμποδίζουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίζουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αρνητική ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους βάσει των παρόντων Όρων δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά.

8. Για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για σύνδεση σε συγκεκριμένους ιστότοπους, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν στοιχεία επισκεπτών προκειμένου να παράσχουν σχετικό κωδικό πρόσβασης (ή κωδικούς πρόσβασης). Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να είναι πάντα αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του και για οποιαδήποτε (ακόμη και πιθανή) παραβίαση ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους σε καμία περίπτωση. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιοδήποτε είδος ζημιά από αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθούν την εκχώρηση κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν έναν απονεμημένο κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση αυτού του ιστότοπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

9. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης τους, μέσω των σελίδων του παρόντος ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. 10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies περιόδου λειτουργίας για την αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies περιόδου λειτουργίας είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (μερικές φορές) για στατιστικούς σκοπούς, για να καθορίσετε τους τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του έτσι ώστε να μην λαμβάνει cookies περιόδου λειτουργίας, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και τυχόν τροποποιήσεις τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

small_c_popup.png

Let's have a chat

Learn more about IVF.

small_c_popup.png

Ρωτήστε μας...

Μάθετε για την Εξωσωματική