Ηλίας Γάτος, M.D.
Χειρουργός, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής emBIO

In Vitro Ωρίμανση Ωαρίων (IVM)

Σύμφωνα με πρόσφατες ιατρικές έρευνες το 15% των ζευγαριών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία παρουσιάζουν πρόβλημα υπογονιμότητας που … Read More

Τεχνική Καρυοχαρτογράφησης

Η τεχνική καρυοχαρτογράφησης(ή χαρτογράφηση του κυτταρικού πυρήνα) είναι η γενετική ανάλυση ενός κυττάρου από έμβρυο που δημιουργήθηκε με … Read More

Μέτρηση της Διαφανούς Ζώνης

Τι είναι Πρόκειται για μέθοδο ποσοτικής ανάλυσης της διαφανούς ζώνης και προσδιορισμού της μοριακής διαμόρφωσης και πυκνότητας της … Read More

Τυποποίηση HLA

Τι είναι To ΗLA είναι μια νέα τεχνολογία που προσφέρει την ικανότητα πραγματοποίησης ανθρώπινου λευκοκυτταρικού αντιγόνου, δηλαδή τη … Read More

small_c_popup.png

Let's have a chat

Learn more about IVF.

small_c_popup.png

Ρωτήστε μας...

Μάθετε για την Εξωσωματική